Go to Top
+48 601 696 383

Regulamin

REGULAMIN

Ważne informacje dotyczące rezerwacji. Prosimy przeczytać uważnie.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00. Wcześniejsze zakwaterowanie jest możliwe w zależności od dostępności pokoi. Doba hotelowa kończy się o godz. 10.30. Gościom wyjeżdżającym później oferujemy możliwość przechowania bagażu oraz skorzystania z parkingu.
Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 40%, płatny najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Przyjmujemy wpłaty zadatku przelewem. W tytule przelewu zadatku prosimy wpisywać NAZWISKO na jakie została dokonana rezerwacja, TERMIN REZERWACJI oraz NUMER TELEFONU. Pozostała część należności za cały pobyt regulowana jest z góry w dniu przyjazdu podczas zameldowania. W przypadku skrócenia pobytu, nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane. Przyjmujemy płatność gotówką. Nie przyjmujemy czeków podróżnych ani bankowych.

R E G U L A M I N WILLI PODZAMCZE (HOTELU) W ZĄBKOWICACH ŚL.

1. POKÓJ W HOTELU WYNAJMOWANY JEST NA DOBY
2. DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ.14:00 , KOŃCZY O GODZ.10:30. JEŚLI GOŚĆ NIE OKREŚLIŁ CZASU POBYTU , NAJMUJĄC POKÓJ , PRZYJMUJE SIĘ ,ŻE JEST TO JEDNA DOBA.
3. HOTEL MA OBOWIĄZEK MELDUNKOWY KAŻDEGO GOŚCIA. UPRASZA SIĘ GOŚCI O OKAZYWANIE DOWODU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ.
4. ROZLICZENIE ZA POBYT W HOTELU NASTĘPUJE W DNIU PRZYJAZDU. HOTEL NIE ZWRACA WPŁACONYCH KWOT NALEŻNYCH TYTUŁEM ZAREZERWOWANEGO TERMINU NOCLEGU.
5. JEŚLI HOTEL PONIESIE ZNACZNE STRATY Z POWODU NIE ZREALIZOWANEJ REZERWACJI -GOŚĆ , KTÓRY TEJ REZERWACJI DOKONAŁ MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA REKOMPENSATY W WYSOKOŚCI 50% CENY WYNAJMU TEGO POKOJU.
6. W PRZYPADKU REZYGNACJI W TRAKCIE TRWANIA POBYTU, HOTEL NIE ZWRACA OPŁATY ZA NIEWYKORZYSTANE USŁUGI.
7. HOTEL MOŻE ZWRÓCIĆ 50% OPŁATY ZA POZOSTAŁE, NIEWYKORZYSTANE DNI POBYTU, WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA GOŚCIA ,POTWIERDZONEGO PRZEZ LEKARZA .
8. GOŚĆ NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ POKOJU INNYM OSOBOM, NAWET , JEŚLI NIE UPŁYNĄŁ OKRES, ZA KTÓRY UIŚCIŁ NALEŻNĄ ZA POBYT OPŁATĘ.
9. ŻYCZENIE PRZEDŁUŻENIA POBYTU PROSIMY ZGŁASZAĆ DO GODZINY 9:00, POBYT ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY W MIARĘ ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI I POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC.
10. ZATRZYMANIE POKOJU PO GODZINIE 10:30 JEST TRAKTOWANE JAKO PRZEDŁUŻENIE POBYTU O KOLEJNĄ DOBĘ.
11. OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZYCH GOŚCI PROSZONE SĄ O OPUSZCZENIE POKOI HOTELOWYCH PRZED GODZINĄ 18:00 . ZA ZACHOWANIE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH ODPOWIADA GOŚĆ HOTELOWY.
12. HOTEL MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA , KTÓRY PODCZAS POPRZEDNIEGO POBYTU RAŻĄCO NARUSZYŁ NINIEJSZY REGULAMIN WYRZĄDZAJĄC SZKODĘ W MIENIU HOTELOWYM LUB GOŚCI ALBO SZKODĘ NA OSOBIE DOTYCZĄCĄ GOŚCI, PRACOWNIKÓW HOTELU LUB INNYCH OSÓB.
13. HOTEL MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA BĘDĄCEGO W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ ZACHOWUJĄCEGO SIĘ AGRESYWNIE BĄDŹ PSYCHICZNIE.
14. PRZY OPUSZCZENIU HOTELU KLUCZ OD DRZWI POKOJU (PO ICH ZAMKNIĘCIU) NALEŻY PRZEKAZAĆ WŁAŚCIELOWI OBIEKTU LUB POZOSTAWIĆ W DRZWIACH (INFORMUJĄC O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE) . ZA ZGUBIENIE KLUCZA Z BRELOKIEM OPŁATA WYNOSI 100,00 PLN.
15. HOTEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY LUB USZKODZENIA PIENIĘDZY, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KOSZTOWNOŚCI , INNYCH RZECZY I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO PRZEDMIOTÓW MAJĄCYCH WARTOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ.
16. HOTEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ SAMOCHODU LUB INNEGO POJAZDU NALEŻĄCEGO DO GOŚCIA , MONITOROWANY PARKING HOTELOWY JEST NIESTRZEŻONY.
17. W HOTELU OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA W GODZINACH 21:00 – 7:00, I W TYM CZASIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG MAJĄ OBOWIĄZEK TAK SIĘ ZACHOWYWAĆ BY NIE ZAKŁÓCIĆ SPOKOJU INNYCH GOŚCI.
18. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE ZABRONIONE JEST UŻYWANIE W POKOJACH : GRZAŁEK, ŻELAZEK I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NIESTANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIA POKOJU . NIE DOTYCZY TO ŁADOWAREK I ZASILACZY RTV I KOMPUTEROWYCH. GOŚCIOM NIE WOLNO : RZUCAĆ NIEDOPAŁKÓW OD PAPIEROSÓW I ZUŻYTYCH ZAPAŁEK DO KOSZA NA ODPADKI, WNOSIĆ I PRZECHOWYWAĆ MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH , ŻRĄCYCH LUB WYDZIELAJĄCYCH PRZYKRĄ WOŃ
19. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. JEDYNYM MIEJSCEM GDZIE MOŻNA PALIĆ JEST TARAS ( PALARNIA PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM) . PALENIE I UŻYWANIE OTWARTEGO OGNIA JEST SUROWO ZABRONIONE. W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO WYMIENIONEGO ZAKAZU (PO WŁĄCZENIU SIĘ ALARMU PRZECIWDYMNEGO BĄDŹ PRZECIWPOŻAROWEGO) GOŚĆ BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO POKRYCIA KOSZTÓW PRZYJAZDU I INTERWENCJI STRAŻY POŻARNEJ. PONADTO ZA ZADYMIENIE POMIESZCZEŃ GOŚĆ WINIEN ZAPŁACIĆ KWOTĘ 100 ZŁ OBSŁUDZE HOTELU, CELEM ZWROTU KOSZTÓW WENTYLACJI I SPRAWNOŚCI POMIESZCZEŃ.
20. PRZED OPUSZCZENIEM POKOJU LUB POŁOŻENIEM SIĘ DO SNU GOŚĆ POWINIEN: ZAMKNĄĆ KRANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ , ZAMKNĄĆ OKNO LUB UNIERUCHOMIĆ JE W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIEM NA WYPADEK BURZY LUB INNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH , WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIA POBIERAJĄCE PRĄD ELEKTRYCZNY.
21. GOŚĆ PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA PRZEDMIOTÓW , WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWSTAŁE Z WINY JEGO LUB ODWIEDZAJĄCYCH GO OSÓB. GOŚĆ POWINIEN ZAWIADOMIĆ OBSŁUGĘ HOTELOWĄ O WYSTĄPIENIU SZKODY NIEZWŁOCZNIE PO JEJ STWIERDZENIU.
22. ZABRANIA SIĘ WYNOSZENIA POZA OBRĘB HOTELU WZGLĘDNIE PRZENOSZENIA Z POKOJU DO POKOJU WYPOSAŻENIA ORAZ PRZESTAWIANIA MEBLI W POKOJU BEZ ZGODY KIEROWNICTWA HOTELU
23. ZABRANIA SIĘ : UPRAWIANIA GIER HAZARDOWYCH, PRZEBYWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE HOTELU, NADUŻYWANIA ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHTROPOWYCH, ZAKŁUCANIA PORZĄDKU I SPOKOJU W OBIEKCIE.
24. OSOBY ,KTÓRE PRZYBYŁY DO HOTELU Z DZIEĆMI OBOWIĄZANE SĄ DO OPIEKI NAD NIMI. KIEROWNICTWO HOTELU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKĘ NAD DZIEĆMI .
25. W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU HOTEL MOŻE ODMÓWIĆ DALSZEGO ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBIE ,KTÓRA JE NARUSZA. OSOBA TAKA ZOBOWIĄZANA JEST DO NIEZWŁOCZNEGO ZASTOSOWANIA SIĘ DO ŻĄDAŃ ZAŁOGI LUB KIEROWNICTWA HOTELU , W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPŁATY ZA POCZYNIONE USZKODZENIA I ZNISZCZENIA ORAZ OPUSZCZENIA TERENU HOTELU.
26. PRZEDMIOTY OSOBISTEGO UŻYTKU POZOSTAWIONE W POKOJU PRZEZ WYJEŻDZAJĄCEGO GOŚCIA BĘDĄ ODESŁANE NA JEGO KOSZT , NA WSKAZANY ADRES. W PRZYPADKU BRAKU DYSPOZYCJI HOTEL PRZECHOWA PRZEDMIOTY PRZEZ 3 MIESIĄCE A NASTĘPNIE PRZEKAŻE JE NA CELE CHARYTATYWNE LUB DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.
27. ZASADY ZWROTU ZADATKU WPŁACONEGO NA POCZET WYPOCZYNKU GOŚCI: A) DO 4 TYGODNI PRZED REZERWOWANYM TERMINEM , ZADATEK ZWRACANY JEST W 100% Z POTRĄCENIEM 30,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH. B) DO 2 TYGODNI PRZED REZERWOWANYM TERMINEM , ZADATEK ZWRACANY JEST 50% Z POTRĄCENIEM 30,00 ZŁ TYTUŁEM KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH. C) DO 13 DNI PRZED ZAREZERWOWANYM TERMINEM , ZADATEK NIE JEST ZWRACANY.
28.WSZELKIE INNE SPRAWY NIE UJĘTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE , A ZWIĄZANE Z POBYTEM MOŻNA ZAŁATWIAĆ W BIURZE HOTELU „WILLA PODZAMCZE ” W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00 – 15:00 LUB TELEFONICZNIE TEL. 601 696 383.
29. NINIEJSZY REGULAMIN PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM POPRZEZ ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.WILLAPODZMCZE.PL ORAZ W HOTELU.
DOKONANIE ZAPŁATY ZA POBYT JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓWNINIEJSZEGO REGULAMINU.
30. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GOŚĆ HOTELU WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SERWISU ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.10.1997 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U. NR133 Z 1997 POZ.883 Z PÓŹN. ZMIANAMI)

PRZEKAZUJĄC DO WIADOMOŚCI SZANOWNYCH GOŚCI NINIEJSZY REGULAMIN ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W NASZEJ WILLI PODZAMCZE.