Go to Top
+48 601 696 383

Wypożyczalnia rowerów

POWRÓT

Wypożyczalnia Rowerów Podzamcze

12392771_m

Specjalnie dla Gości Willi Podzamcze istnieje możliwość wypożyczenia rowerów. Amatorom wypoczynku na świeżym powietrzu proponujemy wycieczki rowerowe. W Willi Podzamcze funkcjonuje wypożyczalnia rowerów, która oferuje jednoślady zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Warto podkreślić także fakt, że obok Willi przebiega szlak turystyczny, którym w łatwy sposób można zwiedzić zabytki miasta a przede wszystkim eksplorować atrakcje powiatu ząbkowickiego, kotliny kłodzkiej i przedgórza sudeckiego. Zobacz więcej

Aby wypożyczyć rower należy:

11322822_s

I. Posiadać minimum dobrego nastroju i chęć jazdy na rowerze.

II. Pozostawić zastaw: dokument tożsamości lub kaucję zwrotną.

III. Zapłacić opłatę za wypożyczenie roweru według cennika.

IV. Zapoznać się z treścią regulaminu oraz zawrzeć umowę wypożyczenia roweru.

logo_pr Willa Podzamcze posiada certyfikat PRZYJAZNY ROWEROM -to standard i system certyfikacji obiektów turystycznych i innych obiektów promujących zrównoważony transport uwzględniający specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych.

IMG_0554

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

1. Należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości, obowiązkowo dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy.

2. Za wypożyczenie płaci się gotówką z góry, wg cennika.

3. Przedstawiciel wypożyczalni pobiera na czas wypożyczania kaucję (wg cennika) lub Wypożyczający pozostawia w depozycie dowód osobisty.

4.Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią Podzamcze.

5. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.

6. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego.

7. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, od momentu wypożyczenia sprzętu do czas u jego zwrotu.

9. Gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu, lub zostanie skradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości, według ustalonego cennika.

10. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.

11. Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia (chyba, że w umowie zostanie określone inaczej) tj. Willa Podzamcze, ul. Armii Krajowej 46, Ząbkowice Śląskie

12. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu roweru przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, wg cennika (każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina).

13. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

14. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

15. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

16. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

1 godz.

15 zł

2 godz.

20 zł

3 godz.

30 zł

1 doba (8.00-18.00)

40 zł